Routenplaner
Start Adresse
Ziel Adresse
Hotel Arosa
Mainzer Landstraße 316
60326 Frankfurtهم میهن

با دلی پر از مهر و سری اکنده از شور عشق به ایران و ایرانی,از شما در هتلی که سر درش با

درفش شیر و خورشید نشان ایران اذین شده است پذیرایی خواهیم کرد.

ما نزدیک نمایشگاهها و ایستگاه مرکزی ترن شهر فرانکفورت ولی بدور از هیاهوی ناهنجار

سرخ ان که مناسب خانواده ها نیست قرار گرفته ایم.

همه اتاقهایمان دوش,توالت,تلویزیون,تلفن,و کولر دارند ونیز به رایگان از کامپیوتر و اینترنت

میتوانید بهره مند شوید.

برای رزرو اتاق فرم زبان انگلیسی را میتوان بکار گرفت.
Impressum | © 2009 by Hotel Arosa / Frankfurt am Main - www.hotelarosa.de